Жамиятнинг молиявий-хўжалик аҳволини ва ривожланиш динамикасини ифодаловчи асосий кўрсаткичлар тўғрисидаги актуал маълумотлар

2015-2017 йиллардаги ишлаб чиқариш динамикаси

минг сўм

т/р

Параметрлар

2015 йил

режа

2015 йил

факт

2016 йил

режа

2016 йил

факт

2017 йил

режа

2017 йил

факт

1.

Жами ишлар ҳажми,

шу жумладан:

12 50 000

16 820 958

13200 000

18 395 232

16100 000

17 602 105

1.1

корпоратив информацион тизимлар бўйича

1 800 000

2 199 087

1 715 000

1 892 414

1752401

1 733 542

1.2

саноат автоматизацияси, ёнғинга қарши автоматика ва саноат электр таъминоти бўйича

10 700 000

14 621 872

11 485 000

16 502 818

14347599

15 865 464

2

Сотувдан келган тушум

12 500 000

16 820 958

13200 000

18 395 232

16100 000

17 602 105

3

Ишларнинг таннархи

11905463

16212437

12 570 960

17 706045

15277524

14 065 744

4

Баланс фойдаси

594 537

613 237

629 040

696237

822477

899 650

5

Фойда солиғи

76 807

73 481

80 585

80 143

103273

93 170

6

Инфратузулмани ривожлантириш солиғи

41 418

43 180

43 876

49 288

57536

64 518

7

Соф фойда

476 312

496 579

504 579

566 806

661667

741 962

8

Дивидендлар йўловга йўналтирилган

 

61 532

       

 

2017 йил молия кўрсаткичлари, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги хузуридаги иқтисодий тўловга лайоқатсиз ишлари қўмитасининг 16.03.2005 йилдаги ГС-05/0271/1-сонли қарори билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2005.14.04 куни № 1469 рақами остида давлат рўйхатдан ўтказилган "Корхонанинг молиявий-иқтисодий аҳволини мониторинг ва таҳлил қилишга оид мезонларни белгилаш тартиби тўғрисидаги Низом"да тавсия этилган қийматларга мослиги риоя қилинган.