Жамиятнинг молиявий-хўжалик аҳволини ва ривожланиш динамикасини ифодаловчи асосий кўрсаткичлар тўғрисидаги актуал маълумотлар

2014-2016 йиллардаги ишлаб чиқариш динамикаси

минг сўм

т/р

Параметрлар

2014 йил

режа

2014 йил

факт

2015 йил

режа

2015 йил

факт

2016 йил

режа

2016 йил

кутилмоқда

1.

Жами ишлар ҳажми,

шу жумладан:

7 557 000

14 075 914

12 50 000

16 820 958

13 200 000

18 000 000

1.1

корпоратив информацион тизимлар бўйича

1 100 000

2 104 158

1 800 000

2 199 087

1 715 000

1 980 000

1.2

саноат автоматизацияси, ёнғинга қарши автоматика ва саноат электр таъминоти бўйича

6 457 000

11 971 756

10 700 000

14 621 872

11 485 000

16 020 000

2

Сотувдан келган тушум

7 557 000

14 075 914

12 500 000

16 820 958

13 200 000

18 000 000

3

Ишларнинг таннархи

7 194 147

13055006

11905463

16212437

12570960

17370435

4

Баланс фойдаси

362 853

1 053 131

594 537

613 237

629 040

629 565

5

Фойда солиғи

48 539

115 300

76 807

73 481

80 585

80 652

6

Инфратузулмани ривожлантириш солиғи

25 145

75 026

41 418

43 180

43 876

43 913

7

Соф фойда

289 169

862 805

476 312

496 579

504 579

505 000

8

Дивидендлар йўловга йўналтирилган

     

61 532

   

 

2014 — 2016 йиллардаги молиявий кўрсаткичларнинг (тўлов қобилияти коэффициенти 1, 25 дан кам эмас, ўз айланма воситалари билан таъминланганлик коэффициенти 0, 2 дан кам эмас, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2005.14.04 куни № 1469 рақами остида рўйхатдан ўтказилган “Корхонанинг молиявий-иқтисодий аҳволини мониторинг ва таҳлил қилишга оид мезонларни белгилаш тартиби тўғрисидаги Низом”да тавсия этилган қийматларга мослиги бажарилмоқда.